KNGF-richtlijn Nekpijn

Jasper D Bier, W Scholten-Peeters, J. Pool, M Van Tulder, E Beekman, G M Meerhoff, J B Staal, J. Knoop, Arianne P Verhagen, W Scholten-Peeters, J. Pool, J B Staal, M Van Tulder, Arianne P Verhagen

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Abstract

De richtlijn is samengevat op een kaart. Alle onderdelen van de richtlijn zijn beschikbaar via www.kngfrichtlijnen.nl. © 2016 Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het KNGF. Het KNGF heeft als doel om de voorwaarden te scheppen waardoor fysiotherapeutische zorg van goede kwaliteit gerealiseerd wordt, die toegankelijk is voor de gehele Nederlandse bevolking, met erkenning van de professionele deskundigheid van de fysiotherapeut. Het KNGF behartigt voor ruim 20.000 aangesloten fysiotherapeuten de belangen op beroepsinhoudelijk, sociaal-maatschappelijk en economisch gebied.
Original languageDutch
Pages (from-to)11
Number of pages1
JournalKNGF-richtlijn
Volume09
Publication statusPublished - 2016

Cite this