Koppelzones; Lagere Transactiekosten door Organisatorische Innovatie

F.A.G. den Butter, J. Joustra, N. Boerma

Research output: Book / ReportBookProfessional

Abstract

Koppelzones vormen een georganiseerde manier van besluitvorming tussen belanghebbenden met verschillende en soms tegengestelde belangen. Het doel van deze organisatorische innovatie is de efficiëntie van de besluitvorming bij belangentegenstellingen te verhogen. Kenmerkend voor de koppelzone is dat alle belanghebbenden een stem in de onderhandelingen voorafgaande aan de besluitvorming krijgen en dat in deze discussies begrip voor elkaars standpunten wordt opgebouwd. Besluitvorming over een kwestie waar niet alle belangen parallel lopen bergt altijd een element van compromisvorming in zich: er kan niet tegelijkertijd aan alle wensen van iedereen worden voldaan. Wederzijds begrip en vertrouwen draagt ertoe bij dat uiteindelijk een compromis bereikt kan worden dat voor iedereen het maximaal haalbare biedt. Consensus dat het bereikte compromis alle belangen zo goed mogelijk borgt, verschaft draagvlak bij de uitvoering van het besluit.

De essentie van de besluitvorming in koppelzones is dat het de kosten bij de onderhandelingen over het compromis, maar vooral ook bij uitvoering van het besluit zo laag mogelijk maakt. Deze kosten zijn op te vatten als de transactiekosten bij de samenwerking die bij de besluitvorming en de uitvoering van het besluit tot stand moet worden gebracht. Bij de besluitvorming in koppelzones wegen de kosten om begrip te hebben voor elkaars standpunten en om tot een compromis te komen waar alle belanghebbenden zich met goed vertrouwen in kunnen vinden, vaak op tegen de lagere kosten bij uitvoering vanwege het draagvlak dat met het besluit is verkregen. In die zin past de koppelzone binnen de Nederlandse traditie van het polderoverleg om alle belanghebbenden te betrekken in de besluitvorming en een ieder verantwoordelijk te maken voor een goede en voorspoedige uitvoering van het besluit.
Dit boek over Koppelzones verschaft een aanpak voor het verminderen van koppelfricties in ketens. Kernwaarden daarbij zijn: onafhankelijke regievoering, de opbouw van vertrouwen en het toewerken naar een eerlijk besluit. Dit zijn de handvatten om organisatorische innovatie te realiseren waarbij zes tactische richtlijnen voor het opstellen van een koppelzone worden gegeven. Vervolgens zijn er drie richtlijnen om de koppelzones goed te kunnen managen.
Original languageDutch
Place of PublicationAmsterdam
PublisherFuturo Uitgevers
Number of pages114
ISBN (Print)9789492221100
Publication statusPublished - 2015

Cite this