Abstract

Grootse maar weinig veelbelovende plannen voor de herziening van het Europees asielrecht, etnisch profileren door de Marechaussee, een langzaam in het asielrecht tot ontploffing komende bom over de herhaalde aanvragen in asielprocedures, en een scherpe uitspraak van het Hof van Justitie over gebrekkige terugkeerbesluiten voor onbegeleide kinderen. En natuurlijk nogal treurigstemmende berichten over de situatie aan de buitengrenzen van Europa. Bovendien een aantal pikante prejudiciële vragen die van grote invloed kunnen zijn op het Nederlandse beleid, zoals die over het openbare ordebeleid ten aanzien van ‘criminele vreemdelingen’ of over de ambtshalve toetsing van de voorwaarden van de bewaringsmaatregel. Maar ook de nodige voorbeelden van ‘tijdspolitiek’ in het migratierecht, zoals een zaak over een achttien jaar durende tijdelijke verblijfsvergunning voor ouders van een Unieburger of het steeds permanentere karakter van de herinvoering van de binnengrenzen.
Original languageDutch
Article number2021/2602
Pages (from-to)2940-2950
Number of pages11
JournalNederlands Juristenblad
Volume2021
Issue number35
Early online date11 Oct 2021
Publication statusPublished - 15 Oct 2021

Cite this