Kroniek Onderwijsrecht 2018 (2): het onderwijs uit de steigers

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Abstract

Inzake onderwijsrecht kende afgelopen schooljaar – 2017-2018 – een ongeziene bedrijvigheid. Tijdens het laatste volle schooljaar van deze legislatuur loodsten de meerderheidspartijen een hele resem hervormingen door het parlement, waarvan er een aantal al jaren in de steigers stonden. Hoewel enkele plannen aanzienlijk werden afgezwakt – denken we bijvoorbeeld aan de hervorming van het secundair onderwijs, die verwerd tot een eerder beperkte ‘modernisering’ – is de omvang van de wijzigingen indrukwekkend. Om de belangrijkste wijzigingen aan bod te laten komen, is geopteerd voor een dubbele kroniek. In het vorige nummer van TBP werd al uitgebreid stilgestaan bij de ingrepen die vooral het systeem van kwaliteitszorg betroffen, zowel voor het leerplichtonderwijs, als voor het hoger onderwijs: de nieuwe onderwijsdoelen, het inspectiedecreet 2.0, de leerlingenbegeleiding, en het kwaliteitszorgsysteem voor het hoger onderwijs.

In dit nummer van TBP wordt stilgestaan bij enkele structurele wijzigingen in de regelgeving, die het onderwijslandschap fundamenteel hertekend hebben in 2017-2018, net als op enkele meer technische of praktische bijsturingen. Een eerste, lang aangekondigde hervorming, betreft die van het secundair onderwijs. Aansluitend wordt stilgestaan bij het nieuwe decreet duaal leren dat, in datzelfde secundair onderwijs, het combineren van leren op de werkplek en de schoolbanken in een definitieve vorm tracht te gieten. Ten derde bespreken we het decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs dat deze onderwijsvorm – eindelijk – van een eigen niveaudecreet voorziet. In een vierde deeltje wordt ingegaan op de hervorming van de lerarenopleidingen en de graduaatsopleidingen. Daarop volgt een bespreking van het verzameldecreet van 8 december 2017, waarin verschillende elementen met betrekking tot het hoger onderwijs zijn gewijzigd in verband met rationalisatie, de procedure voor de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen, en toelatingsexamens en –proeven. Tot slot wordt in een laatste deeltje ingegaan op de wijzigingen aan het personeelsstatuut ingevolge de uitrol van het inclusief onderwijs, zoals voorzien in het M-decreet.
Original languageDutch
Number of pages14
JournalTijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiek Recht
Volume2018
Issue number9
Publication statusPublished - Nov 2018
Externally publishedYes

Cite this