Kroniek onderwijsrecht 2019: het einde van de rit

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

152 Downloads (Pure)

Abstract

Het laatste schooljaar van de legislatuur was er voor de Commissie Onderwijs uit het Vlaams Parlement geen van vroegtijdig uitbollen. Hoewel minder dan in piekjaar 2017-2018 bracht het einde van de rit toch nog een stevig aantal nieuwe decreetsbepalin-gen inzake onderwijs. In deze kroniek bespreken we de voornaamste. Daarbij komt allereerst Onderwijs-decreet XXIX aan bod. Specifiek met betrekking tot het kleuter- en leerplichtonderwijs focussen we vervolgens op de wijzigingen aan het inschrijvings-recht en de invoering van een systeem van centrale aanmelding, de nieuwe onderwijsdoelen voor de eerste graad van het secundair onderwijs en de uitrol van een systeem van aanvangsbegelei-ding voor beginnende leerkrachten. Tot slot zijn afzonderlijke titels gewijd aan de twee decreten van 26 april 2019 met betrekking tot de procedure en het kwaliteitstoezicht voor het behalen van beroepskwalificaties op basis van extern verworven competenties; en het decreet toezicht en orga-nisatorische aspecten hoger onderwijs van 1 maart 2019. Voor wie snel door de tekst wil gaan, is gebruikgemaakt van tussentitels en vet gedrukte kernwoorden. Een aantal afkortingen vindt u alvast in de eerste voetnoot.
Original languageDutch
Pages (from-to)398-413
Number of pages16
JournalTijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiek Recht
Volume2019
Issue number7
Publication statusPublished - Aug 2019

Cite this