Kwetsbaar in Amsterdam: E-health en veerkracht medewerkers

Research output: Book / ReportReportProfessional

80 Downloads (Pure)

Abstract

In het eerste deel van het rapport brengen we in kaart hoe tijdens de Covid-19 crisis digitale innovatie (e-health) is gebruikt in de hulpverlening aan mensen in kwetsbare posities. We vergelijken daarbij drie hulpverleningsorganisaties die op een vergelijkbare manier hulpverlenen. Uit de interviews komt duidelijk naar voren dat digitale innovatie niet door iedereen als een wenselijke richting wordt gezien. Voor sommige doelgroepen, met name degenen die niet digitaal vaardig zijn of vooral fysieke hulp nodig hebben, wordt e-health zoals videobellen of andere digitale manieren van hulpverlening niet als een geschikt middel gezien. Tegelijkertijd is het lastig om te generaliseren, omdat individuen in zo’n groep juist wel behoefte kunnen hebben aan digitale oplossingen en bijvoorbeeld fysiek contact te ingrijpend vinden.
De bevindingen laten zien dat organisaties tijdens een crisis wel succesvol kunnen innoveren op het gebied van e-health. Een crisis kan helpen om bestaande werkroutines te doorbreken en een nieuwe manier van werken te ontdekken. Wel zien we dat het een grote vraag is of deze veranderingen blijvend zijn. De verschillen tussen de organisaties laten vooral zien dat de rol van de opvattingen over professionele identiteit belangrijk zijn. Daarnaast heeft een gedeelde visie op de innovatie grote invloed. Een visie die gericht is op e-health als versterking van professionaliteit, kwaliteit van zorg en zelfregie van cliënt kan een positieve invloed hebben op de acceptatie van digitale innovatie; dit in tegenstelling tot het zien van e-health als een noodzakelijk kwaad of zelfs als verkapte bezuiniging. Dit onderzoek laat ook zien dat champions, mensen die enthousiast zijn over een innovatie en dat willen uitdragen in de organisatie, een belangrijke rol hebben in het pionieren en uitdragen van nieuwe technologie en nieuwe manieren van werken.
Het tweede deel van dit rapport geeft de resultaten van een vragenlijstonderzoek onder de medewerkers. Het geeft een gematigd negatief beeld van de veranderingsgezindheid, maar een positief beeld van de acceptatie van e-health. Het stressniveau lijkt mee te vallen. Wel zien we dat de morele dilemma’s tijdens de crisis in sterke mate ervaren werden. Blijvende aandacht is nodig, om medewerkers ondersteuning en reflectie te bieden op deze dilemma’s. Het is belangrijk dat er laagdrempelige mogelijkheden zijn om dit soort dilemma’s regelmatig te bespreken met collega’s, of juist met een vertrouwenspersoon of iemand anders die wat meer op afstand staat.
Original languageDutch
Place of PublicationAmsterdam
PublisherVrije Universiteit Amsterdam
Number of pages26
Publication statusPublished - Oct 2021

Cite this