Bestuurlijk organisatierecht

Translated title of the contribution: Law of government organizations

Research output: Book / ReportBookAcademic

Abstract

Sinds de eerste editie van Bestuurlijk Organisatierecht uit 2009 hebben zich tal van ontwikkelingen voorgedaan binnen dit rechtsgebied. Van de nieuwe jurisprudentie over bestuursorgaan en mandaat, tot de vergaande invloed van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze - en talloze andere - ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie maakten een tweede editie meer dan welkom.

Geen andere uitgave biedt een dermate compleet beeld van onderwerpen die relevant zijn binnen het bestuurlijk organisatierecht. Een essentieel naslagwerk waar zowel onderwijs, praktijk als wetenschap hun voordeel uit halen.

Bestuurlijk Organisatierecht vernieuwd
Deze tweede druk is op diverse belangrijke fronten ingrijpend gewijzigd:

Algehele actualisering van wetgeving en jurisprudentie
Nieuwe lichamen zoals de BES-lichamen zijn toegevoegd
Alle leerstukken worden verdiept behandeld, waarbij steeds ontwikkelingen en dilemma’s worden besproken en van commentaar voorzien

Daarnaast is ook de structuur herzien om de inhoud toegankelijker en overzichtelijker te maken voor de lezer. Alle leerstukken van het Nederlands bestuurlijk organisatierecht: attributie, mandaat, delegatie, bestuursorgaan, openbare lichamen, politieke verantwoordelijkheid, deconcentratie, adviesorganen, zelfstandige bestuursorganen en andere instellingen; politieke ambtsdragers, ambtenaren, financiering en toezicht worden in deze editie elk integraal behandeld. Per leerstuk passeren verschillende bestuurslagen de revue.
Translated title of the contributionLaw of government organizations
Original languageDutch
Place of PublicationDeventer
PublisherKluwer
Number of pages358
Edition2
ISBN (Electronic)9789013130621
ISBN (Print)9789013130614
Publication statusPublished - 21 Oct 2019

Publication series

NameHandboeken Staats- en Bestuursrecht
PublisherWolters Kluwer

Keywords

  • Government organization

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Law of government organizations'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this