Leeftijdsonderscheid bij pensioenpremie en -aanspraak aan banden gelegd

M.J.C.M. van der Poel

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

114 Downloads (Pure)

Abstract

Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde in zijn arrest van 26 september 2013 dat het gebruik van leeftijdscriteria bij het vaststellen van de werkgeverspremie niet onder de zogenaamde actuariële factoren uitzondering valt (het 'Kristensen/Experian arrest'). Dit betekent dat in artikel 6 lid 2 richtlijn 2000/78/EG niet drie uitzonderingen zijn opgenomen, zoals de Nederlandse regering en het CRvM veronderstelden, maar slechts twee. In dit artikel wordt het Kristensen/Experian arrest besproken, evenals de consequenties ervan en de (on)mogelijkheden om thans nog leeftijdsonderscheid te maken bij de pensioenpremie en pensioenaanspraak.
Original languageDutch
Number of pages11
JournalTijdschrift voor Pensioenvraagstukken
Volume2013
Issue number50
Publication statusPublished - 2013

Cite this