Leren lezen met je lichaam

Menno van der Schoot, Bjorn de Koning

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Abstract

Op internationale ranglijstjes bungelt Nederland onderaan wat betreft de lees-motivatie van basisschoolleerlingen. Om het begrijpend leesonderwijs te ver-nieuwen en motiverender te maken, is het project ‘Leren Lezen met je Lichaam’ opgestart. De onderzoeksvraag is of leesstrategieën die helpen om teksten te begrij-pen effectiever in het brein kunnen worden verankerd door deze tijdens het aan-leren ervan in (betekenisvolle) bewegingen uit te drukken. Hiermee sluiten we aan bij de groeiende belangstelling voor methoden waarbij het lichaam wordt ingezet om tot leerresultaten te komen (belichaamd leren, hands-on leren, etc.). Om licha-melijke interacties tussen tekst en lezer mogelijk te maken, hebben wij in samen-werking met Stichting Lezen een Swipend Lezen-app ontwikkeld. Ter illustratie: voor de leesstrategie ‘samenvatten’ swipen leerlingen belangrijke woorden naar zich toe en onbelangrijke woorden van zich af. In dit onderzoek wordt de effectiviteit van Swipend Lezen geëvalueerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de ervaringsgerelateerde aspecten van begrijpend lezen (leesplezier/-motivatie/-betrok-kenheid) en de cognitieve aspecten (leesstrategiegebruik, tekstbegrip). De resultaten zullen te zijner tijd via de website van Stichting Lezen bekend worden gemaakt.
Original languageDutch
Title of host publicationLekker lezen
Subtitle of host publicationover het belang van leesmotivatie
EditorsEliane Segers, Roel van Steensel
Place of PublicationUtrecht
PublisherEburon
Pages233-242
Number of pages12
ISBN (Print)9789463012706
Publication statusPublished - Dec 2019

Publication series

NameStichting Lezen reeks
Volume30

Bibliographical note

Opgenomen in de congresbundel van het Wetenschappelijk Congres ‘Lekker lezen: over het belang van leesmotivatie' dat Stichting Lezen eind 2018 organiseerde.

Cite this