Leren oplossen van wiskundige problemen in kleine groepen. Effecten van een didactische interventie

D. Hoek, P. Van den Eeden, J. Terwel

  Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

  241 Downloads (Pure)

  Abstract

  Dit artikel betreft een onderzoek naar het effect van een speciale didactische aanpak, gericht op de verwerving van cognitieve strategieën bij het leren oplossen van wiskundige problemen. In deze studie is speciaal gelet op differentiële effecten. De aandacht voor verschillen tussen zwakke en sterke leerlingen (differentiële effecten) komt voort uit eerder onderzoek naar het leren in kleine groepen en uit resultaten van recente meta-analyses naar het effect van vaardigheidstrainingen. Uit deze studies komt naar voren dat de leerresultaten in het algemeen vooruitgaan, maar dat zwakke leerlingen doorgaans niet voldoende profiteren van dit type interventies (groepswerk en vaardigheidstrainingen). De vraag is nu of het mogelijk is een programma te ontwerpen waarbij alle leerlingen leerwinst boeken en waarbij de zwakke leerlingen meer profiteren dan hun tegenvoeters in de controlegroep. Daartoe is een interventiestudie uitgevoerd, waarin twee onderwijs-programma's worden vergeleken. De programma's waren identiek qua wiskundige inhoud en de gebruikte werkvormen, te weten een combinatie van klassikaal onderwijs, groepswerk en individueel werken. De vergelijking betrof een experimenteel programma met een didactische interventie gericht op het proces van het probleemoplossen, waarbij extra aandacht werd gegeven aan zwakke leerlingen, en een controle-programma dat in grote lijnen identiek was maar waarin de interventie niet werd gerealiseerd. Het onderzoek werd uitgevoerd in 15 klassen. In totaal participeerden 367 leerlingen in het onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat de interventie het beoogde effect heeft opgeleverd. Over het
  geheel genomen is de leerwinst van de leerlingen in de experimentele conditie groter
  dan de leerwinst van de leerlingen in de controle-conditie. Die conclusie geldt in het
  bijzonder de zwakke leerlingen.
  Original languageDutch
  Pages (from-to)403-426
  Number of pages24
  JournalPedagogisch tijdschrift
  Volume21
  Issue number6
  Publication statusPublished - 1996

  Cite this