Lessen in goed wonen. Woonvoorlichting in België 1945-1958

F.M.W. Floré

Research output: Book / ReportBookAcademicpeer-review

Abstract

'Lessen in goed wonen' introduceert de lezer in een bijzondere vorm van woonadvies, eigen aan de naoorlogse periode in België. Het boek werpt een licht op een breed debat over zogenaamd ‘goed' of ‘beter' wonen. Heel wat gesprekspartners waren bij dit debat betrokken: overheidsinstellingen, architecten, designers, beroepsorganisaties, socioculturele verenigingen, producenten en bouwmaatschappijen. Talrijke tentoonstellingen, boeken, artikels, lezingen en lessenreeksen waren bedoeld om de bezoeker, lezer of toeschouwer te informeren en ‘op te voeden' inzake wooncultuur. Het naoorlogse debat over ‘goed wonen' was geworteld in het interbellum, maar kreeg onder invloed van de politieke en maatschappelijke evoluties, de woningnood, de industrialisatie en de vernieuwingen in de bouwsector, het meubelbedrijf en de huishoudtechnologie een uitgesproken nieuwe dynamiek. Fredie Floré bespreekt in 'Lessen in goed wonen' de inhoud van de vernieuwde educatieve vertogen en in het bijzonder de hieraan gekoppelde ruimtelijke modellen voor de woning. Ze laat ook zien hoe de woonvoorlichting omstreeks 1958 - het jaar van de wereldtentoonstelling in Brussel - onder toenemende druk kwam te staan.
Original languageDutch
Place of PublicationLeuven
PublisherUniversitaire Pers Leuven
Number of pages317
ISBN (Print)9789058677990
Publication statusPublished - 2010

Cite this