Lessen van 25 jaar inburgering in Nederland

C.A. Groenendijk, Betty de Hart, R. van Oers

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

588 Downloads (Pure)

Abstract

In deze bijdrage wordt ingegaan op 25 jaar inburgering in Nederland. Wat zijn de te verwachten effecten van de nieuwe Wet inburgering, op basis van de ervaringen met het inburgeringsbeleid tot nu toe? Zijn doelen die de wetgever zich had gesteld bereikt, welke neveneffecten zijn opgetreden en wat kunnen we op basis daarvan zeggen over de te verwachten effecten van de nieuwe wet? De conclusies zijn niet mals. De selectieve en uitsluitende werking van de Wet Inburgering zal blijven voortbestaan en worden versterkt. Een aanzienlijk deel van de inburgeringsplichtigen zal vanwege de inburgeringsplicht in hun eerste jaren in Nederland worden opgezadeld met een aanzienlijke schuld. De zwaarste lasten blijven op de zwakste schouders rusten. Nederland zal binnen de EU een uitzonderingspositie blijven innemen. Het inburgeringsbeleid geldt niet voor alle immigranten waardoor een groot deel van de nieuwkomers niet wordt gestimuleerd de taal de leren.
Original languageDutch
Article number20212475
Pages (from-to)2722-2732
Number of pages11
JournalNederlands Juristenblad
Volume2021
Issue number33
Early online date27 Sept 2021
Publication statusPublished - 1 Oct 2021

Cite this