Lezen en schrijven. Onderzoek naar het alfabetiseringsniveau in de zeventiende-eeuws Amsterdam

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

201 Downloads (Pure)
Original languageEnglish
Pages (from-to)490-522
Number of pages33
JournalTijdschrift voor Sociale Geschiedenis
Issue number4
Publication statusPublished - 1997

Cite this