Local welfare landscapes. The case of social care in the Netherlands

J.C.V. van der Veer

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Abstract

Gemeenten krijgen weliswaar steeds meer ruimte en middelen om lokaal invulling te geven aan de verzorgingsstaat, maar de verschillen in beleid zijn nog miniem.

De rijksoverheid geeft gemeenten steeds meer ruimte en middelen om lokaal invulling te geven aan de verzorgingsstaat. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het terrein van de sociale bijstand, de zorg voor ouderen en gehandicapten en de jeugdzorg. VU-onderzoekers schreven, onder redactie van Duco Bannink, Hans Bosselaar en Willem Trommel, hier een boek over onder de titel Crafting local welfare landscapes.

In het boek gaan de onderzoekers in op de uitdagingen die de lokalisering van de verzorgingsstaat met zich mee brengt. Bijvoorbeeld over de vraag hoe op gemeentelijk niveau voldoende bestuurlijk vermogen kan worden ontwikkeld om lokaal beleid te ontwikkelen én uit te voeren.

De auteurs stellen zich de vraag of door decentralisaties de verzorgingsstaat uiteen valt in lokale verzorgingsstaatlandschappen. Zij concluderen dat het vooralsnog niet zo’n vaart loopt. De wetgeving en de traditie van centraal ontwikkeld beleid leiden ertoe dat gemeentelijke praktijken, ondanks de geboden ruimte en middelen, nog weinig van elkaar verschillen.

Maar dit is mogelijk een kwestie van tijd. De onderzoekers zien dat op het terrein van de WMO, de zorg voor ouderen en gehandicapten, coleurs locales zichtbaar worden. Maar fundamenteler is de verandering die de auteurs waarnemen en beschrijven als de opkomst van crafting communities die ‘van onderaf’ mede invulling geven aan de ontwikkeling van de lokale samenleving.
Original languageEnglish
Title of host publicationCrafting Local Welfare Landscapes. The Dutch Experience
EditorsD.B.D. Bannink, J.H. Bosselaar, W.A. Trommel
Place of PublicationDen Haag
PublisherEleven International Publishing
Pages121-139
Number of pages171
ISBN (Print)9789490947958
Publication statusPublished - 2013

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Local welfare landscapes. The case of social care in the Netherlands'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this