Maatschappelijke Stage en Burgerschap: Rapportage Schooljaar 2008/2009

R.H.F.P. Bekkers, S. Spenkelink, Merel Ooms, Tim Immerzeel

Research output: Book / ReportReportAcademic

Abstract

Scholen in het voortgezet onderwijs zijn in schooljaar 2008/2009 massaal begonnen aan de invoering van de maatschappelijke stage. De doelen van de maatschappelijke stage zijn leerlingen kennis te laten maken met de samenleving en vrijwillige inzet en om burgerschap te stimuleren. In een onderzoek onder 2826 leerlingen op 29 scholen verspreid over heel Nederland vinden we dat de maatschappelijke stages een grote variatie kennen. Van deze 29 scholen maakten 24 scholen in 2008‐2009 deel uit van een pilot project maatschappelijke stage. Drie kwart van de leerlingen die een maatschappelijke stage hebben gedaan in het afgelopen schooljaar waardeert de stage positief. Leerlingen hebben een redelijk hoog niveau van burgerschap dat niet veel verschilt van dat van volwassen Nederlanders. Leerlingen die in het afgelopen schooljaar een maatschappelijke stage hebben gedaan hebben een hoger niveau van burgerschap. De maatschappelijke stage heeft een bescheiden invloed op de ontwikkeling van burgerschap. Leerlingen die een maatschappelijke stage hebben gedaan zijn aan het eind van het schooljaar vaker actief in vrijwilligerswerk en vinden het doen van vrijwilligerswerk ook meer vanzelfsprekend. De invloed van de maatschappelijke stage hangt af van de invulling ervan. De invulling van de stage door de school creëert de noodzakelijke voorwaarden voor de ontwikkeling van burgerschap. Leerlingen die meer vrijheid krijgen in het kiezen van een organisatie ontwikkelen een hogere mate van politieke
betrokkenheid dan leerlingen die minder vrijheid kregen. Reflectie‐activiteiten zoals het schrijven van een werkstuk, verslag of het houden van een presentatie dragen in
tegenstelling tot de verwachting niet bij aan de ontwikkeling van burgerschapswaarden en politieke betrokkenheid. Dit heeft wellicht met de kwaliteit van de reflectie‐activiteiten te maken. Nader onderzoek is echter geboden om deze verklaring te toetsen. Waardering, gezelligheid en de mate waarin de leerlingen leerervaringen opdoen tijdens de stage blijken doorslaggevend te zijn voor de ontwikkeling van burgerschapswaarden door de maatschappelijke stage. Tenslotte blijkt dat de maatschappelijke stage op hogere schoolniveaus een sterker effect hebben op de ontwikkeling van burgerschap.
Original languageDutch
Place of PublicationUtrecht
PublisherUniversiteit Utrecht
Commissioning bodyUnknown commissioning body
Number of pages112
Publication statusPublished - 2010

Cite this