Mag het wat kosten?

M. Bockarjova, P.A.M.T. Geurts, M. Oosterhaven, A. Veen, van der

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Abstract

Nederland wordt in de wereld vaak als leidend gezien op het gebied van overstromingsbeleid. Honderden jaren van ervaring met dijken, pompen en dammen hebben het beeld gecreëerd dat Nederland buitengewoon succesvol opereert in het tegengaan van overstromingen. Bij het voeren van dergelijk beleid wordt verwacht dat naast technische oplossingen voor het overstromings-probleem er een balans gevonden wordt tussen de beschermingsniveaus van dijkringen en de beschermde waarden binnen de ring. Voor de Deltawerken legde het economisch onderzoek van Tinbergen daartoe een fundament (Tinbergen 1960). Ondanks een sterke groei van de beschermde waarden, heeft in de praktijk echter geen adequate herijking van de overschrijdingskansen plaatsgevonden. Recent zijn nieuwe aanzetten gegeven om de relatie te leggen tussen kansen en beschermde waarden. In de Kengetallen Kosten Baten Analyse (KKBA) van 2008 zijn voor alle gebieden in Nederland berekeningen uitgevoerd om economisch optimale overstromingskansen te bepalen. Het uitkomen van de KKBA was onderdeel van nieuw waterbeleid om meer aandacht te geven aan de risico’s van overstromingen. De overgang naar het hernieuwde beleid gericht op risico’s zou echter ook gepaard moeten gaan met een verandering in de verhouding tussen burger en overheid. In de rapporten van MVW-MBZ (2007) en (2008) wordt gesteld dat de samenleving zich meer bewust zou moeten worden van de risico’s van overstromingen en dat individuen (huishoudens en bedrijven) daarnaar zouden moeten gaan handelen. Dat is een opvallende ontwikkeling in een land waarin een dijk hét voorbeeld is van een ‘public good’.
In het PROmO onderzoek is met behulp van enquêtes de relatie onder-
zocht tussen opvattingen, kennis en percepties van burgers over overstromingen en de bereidheid om te betalen voor het verminderen van overstromingsrisico’s (betalingsbereidheid). Studies naar de waardering van overstromingsrisico’s zijn zeldzaam voor Nederland; ook internationaal is er weinig literatuur beschikbaar die de relatie legt tussen betalingsbereidheid (Willingness To Pay, WTP ) en risicopercepties. In dit essay gaan we in op de resultaten van het PROmO onderzoek. We staan stil bij regionale verschillen in betalingsbereidheid en de invloed van individuele kenmerken van burgers op de betalingsbereidheid. Kortom, in dit essay wordt de link gelegd tussen waterbewustzijn en perceptie, en tussen betalingsbereidheid en de KKBA
Original languageDutch
Title of host publicationKijk op waterveiligheid. Perceptie en communicatie van risico’s van overstromingen
EditorsH. van der Most, S. de Wit, B. Broekhans, W. Roos
Place of PublicationDelft
PublisherEburon
Pages3
ISBN (Print)9789059723566
Publication statusPublished - 2010

Cite this