Medezeggenschap tijdens faillissement: HR 2 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:982 (DA Retailgroep)

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

282 Downloads (Pure)

Abstract


De auteur bespreekt de vraag of de curator na faillissement advies moet vragen aan de ondernemingsraad wanneer hij wil overgaan tot verkoop van de activa van de onderneming en tot ontslag van het aldaar werkzame personeel. Hij onderwerpt het standpunt van de Hoge Raad over deze problematiek aan een kritische analyse. Voor het oordeel dat de ondernemingsraad geen adviesrecht toekomt wanneer de onderneming wordt geliquideerd, ziet hij geen wettelijke basis. Deze beperking staat bovendien op gespannen voet met het Europese recht. Voorts is de curator bij een doorstart van de onderneming in ieder geval gehouden advies te vragen wanneer sprake is van een overgang van een onderneming in de zin van Richtlijn 2001/23/EG. Met betrekking tot de formele voorschriften van de Wet op de ondernemingsraden moet de curator bovendien in het oog houden dat het Europese recht ook zekere eisen stelt aan het informatie- en consultatietraject. Ten slotte staat de auteur stil bij de consequenties van schending van de WOR door de curator, ook voor de mogelijkheden van individuele werknemers om op te komen tegen de opzegging van hun arbeidsovereenkomst.
Original languageDutch
Pages (from-to)18-32
Number of pages15
JournalArbeidsrechtelijke annotaties
Volume12
Issue number1
DOIs
Publication statusPublished - Apr 2018

Keywords

  • medezeggenschapsrecht
  • faillissement
  • doorstart
  • smallsteps

VU Research Profile

  • Governance for Society

Cite this