Meer dan geld alleen. Resultaten van een onderzoek naar behoeften, verwachtingen en ervaringen van slachtoffers en hun naasten met betrekking tot het civiele aansprakelijkheidsrecht

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

126 Downloads (Pure)

Search results