Microbial community interactions: effects of probiotics on oral microcosms

L.C. Phạm

Research output: PhD ThesisPhD-Thesis - Research and graduation internal

Abstract

Chi Pham ontwikkelde een makkelijke, kostenefficiënte en nauwkeurige techniek voor high throughput screening van het microbiële ecosysteem van de mond. De focus lag daarbij vooral op verstoring van het orale microbiële ecosysteem door twee stammen van het probioticum Lactobacillus met betrekking tot de microbiële samenstelling, de productie van zuren, en het cariogene potentieel. Als model voor een oraal microbieel ecosysteem gebruikte Pham microcosms uit speeksel. Voor de high throughput screening van deze complexe biofilms ontwikkelde zij een gerichte methode: multiplex-dependent ligation probe amplification (MLPA). Pham onderzocht de toepasbaarheid en toetsing van deze methode voor de karakterisering van de microcosms. Methoden om microbiële ecosystemen te karakteriseren, zoals de ontwikkelde specifieke MLPA-methode, en de pyrosequencing-methode die werd gebruikt ter validatie, zijn onmisbaar voor onderzoek naar mondgezondheid. Dergelijke methoden kunnen microbiële ecosystemen op verschillende manieren karakteriseren, bijvoorbeeld om effecten van behandelingen te volgen, aaneenschakelingen van microbiotica gedurende de ontwikkeling van cariës en parodontitis te bestuderen, of het risico op mondziekten te beoordelen. Dit onderzoek is onderdeel van het onderzoeksproject Probing Dynamic Microbial Community Interactions binnen de Nederlandse Technologiestichting STW.
Original languageEnglish
QualificationPhD
Awarding Institution
  • University of Amsterdam
Supervisors/Advisors
  • Crielaard, W., Supervisor
  • ten Cate, J.M., Supervisor
  • Zaura, Egija, Co-supervisor
Award date18 May 2011
Print ISBNs9789057762246
Publication statusPublished - 2011

Bibliographical note

Research conducted at: Universiteit van Amsterdam

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Microbial community interactions: effects of probiotics on oral microcosms'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this