Ministers voor de schone schijn? De eerste vijf ministers voor Ontwikkelingssamenwerking van Nederland

Marjolein 't Hart (Editor), H.A.J. Coppens

Research output: Book / ReportBook (Editorship) Academic

705 Downloads (Pure)

Abstract

Dit diepgaande onderzoek betreft het Nederlandse overheidsbeleid van Ontwikkelingssamenwerking in de jaren 1965-1981: Intenties, inzet en uitvoering onder de eerste vijf ministers voor ontwikkelingssamenwerking (Bot, Udink, Boertien, Pronk en De Koning), inclusief de voorgeschiedenis vanaf 1945 en een nawoord met enkele algemenere conclusies en een inschatting van de mogelijkheden in de nabije toekomst. Naast de feitelijke beleidsprocessen op en tussen de ministeries die betrokken waren bij het hulpbeleid aan arme landen, zijn ook de vele vormen van internationaal beleidsoverleg op handelsgebied (grondstoffen en industrieproducten), EEG OESO en VN-beleid, financiële stromen van overheden en particulieren en de monetaire regelingen, multinationals en andere bedrijfsinvesteringen, zeescheepvaart, mensenrechten en andere politiek-juridische arrangementen geanalyseerd waar problemen van ontwikkelingslanden aan de orde kwamen. De per minister getrokken conclusies brengen ernstige tekortkomingen aan het licht in de organisatie en verantwoording van de eigen hulpverlening (die overigens ook nauwelijks instrumenten kende om die hulp op de meest behoeftige bevolkingsgroepen in arme landen te richten); maar er waren ook geen bijzondere resultaten te melden van Nederlands inspanningen op de gebieden van handel, investeringen en andere betrekkingen met ontwikkelingslanden. De ministers Udink, Pronk en De Koning hadden politiek het meeste invloed, maar ook de andere twee waren de ontwikkelingszaak zeer toegewijd. Desondanks trad Nederland internationaal slechts incidenteel catalyserend op, terwijl het economisch te klein was om structureel zoden aan de dijk te kunnen zetten in het internationale beleidsoverleg (waarvoor overigens ook collega-ministers meestal weinig voelden, zoals ook de regeringen van de grote rijke landen). Meer dan mooie woorden konden daarom niet worden toegevoegd aan de schone schijn van dit brede beleidsterrein.
Original languageDutch
Place of PublicationAmsterdam
PublisherHuygens ING
Number of pages1049
Publication statusPublished - 2019

Publication series

NameIISH Data Collection
PublisherIISG/Huygens ING
Volume1

Cite this