Misplaatste concreetheid. Psychopathologische en filosofische aspecten van het demonische.

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Misplaced concreteness: psychopathological and philosophical aspects of ‘the’ demonical.
The article is written against the background of a resurgence of interest into the ministry of deliverance (exorcism) in orthodox protestant churches in the Netherlands. Part one sets the stage by arguing for an open, non-dualistic worldview over against a view that contrasts or juxtaposes religious and scientific approaches to disease and illness. There is no disease ‘as such’, completely distinct from spiritual/religious issues. Part two applies this approach to the reality of evil in both its spiritual and natural manifestations. I will develop the concept of evil as a power with disrupting and destructive consequences. Part three discusses three arguments against any form of ministry of deliverance that considers demons as personalized spiritual entities that can be detected by sufficiently gifted people: this ministry potentially induces guilt and dependence; it wrongfully considers itself to be able to ‘diagnose’ demons (I call this misplaced concreteness); and I highlight the unclear, quasi-therapeutical status of the ministry of deliverance as it is currently practiced in the Netherlands. Part four shows how current psychiatry tries to explain conditions like depression, anxiety disorder, psychosis, dissociative disorder, somatoform disorder, and addiction. Finally I sketch an approach in which existential issues can be addressed within the context of psychotherapy and psychiatry.

Samenvatting
Dit artikel richt zich tegen de praktijk van het bevrijdingspastoraal zoals die zich momenteel in ons land aan het ontwikkelen lijkt. Eerst voer ik een pleidooi voor een open en niet-dualistisch wereldbeeld waarin het wetenschappelijke en het religieuze niet twee elkaar uitsluitende benaderingen vormen en waarin de werkelijkheid altijd volledig schepselmatig en even volledig geestelijk bepaald is. Vervolgens ga ik in op het kwaad en wordt getoond hoe deze niet-dualistische benadering het kwaad zowel erkent (in zijn schepselmatige manifestaties) als ook een raadsel laat blijven. Het kwaad is een macht met een destructieve werking waarvan herkomst en aard deels begrijpelijk maar toch ook altijd mysterieus blijven. In deel drie worden drie argumenten tegen bevrijdingspastoraat ontwikkeld: (a) het kan schuld-inducerend werken en de pastorant afhankelijk maken; (b) het berust op een visie op het kwaad die ‘misplaatst concreet’ is; en (c) het heeft als ‘ambacht’ een onduidelijk professioneel statuut. Dit onduidelijke statuut maakt de praktijk van het bevrijdingspastoraat in potentie riskant. In het vierde deel laat ik zien hoe vanuit de psychiatrie aangekeken wordt tegen de verschijnselen waar hulp voor wordt gevraagd in het bevrijdingspastoraat. In het vijfde deel schets ik een eigen benadering voor het aan de orde stellen van existentiële en geestelijke thema’s in de context van psychiatrie en psychotherapie.
Original languageDutch
Pages (from-to)13-29
JournalPsyche en Geloof
Volume20
Publication statusPublished - 2009

Bibliographical note

keywords: demon, evil, ministry of deliverance, worldview, existential

Cite this