Modus via: Verfijning van geografische daderprofilering

Research output: PhD ThesisPhD-Thesis - Research and graduation internal

1934 Downloads (Pure)

Abstract

Geografische daderprofilering is een opsporingsmethode om de woonplaats van een dader van een serie onopgeloste misdaden te voorspellen. Die voorspelling wordt gemaakt op basis van een (rekenkundige) analyse van het ruimtelijk patroon van de plaatsen delict. Een geografisch daderprofiel is een aanduiding van een locatie of gebied met de hoogste waarschijnlijkheid dat de dader daar een ankerpunt heeft.

Met behulp van het geografische daderprofiel kan efficiënter worden gerechercheerd door verdachten te prioriteren op basis van hun binding met het voorspelde gebied.

Aan de hand van studies naar inbrekers en overvallers, casestudies van de beul van Twente, een serieverkrachter en de Utrechtse serieverkrachter onderzoek ik de mogelijkheden tot verfijning van geografische daderprofilering. Centraal in mijn analyse tot verfijning staat het concept modus via. De modus via zijn de geografische gedragskenmerken van de dader waarmee geografische daderprofilering kan worden verfijnd.
Original languageDutch
QualificationPhD
Awarding Institution
  • Vrije Universiteit Amsterdam
Supervisors/Advisors
  • van Koppen, Peter, Supervisor
  • Elffers, H., Supervisor
Award date13 Mar 2014
Print ISBNs9789088918230
Publication statusPublished - 2014

Bibliographical note

Naam instelling promotie: Vrije Universiteit Amsterdam
Naam instelling onderzoek: Nederlands Studiecentrum voor Criminaliteit en Rechtshandhaving

Cite this