Mondzorg bij abonnement - een illusie?

J. den Dekker

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Abstract

Er zijn verschillende honoreringssystemen mogelijk voor de mondzorgverlener. Een salaris, betaling per tijdseenheid, per verrichting of bij abonnement. De wijze van honorering heeft invloed op het klinisch handelen van de tandarts. Een abonnementsysteem lijkt te stimuleren tot een andere, meer op preventie gebaseerde behandelstrategie. Tandartsen streven van oudsher naar een systeem van honorering per verrichting met vrije tariefsvorming. In overeenstemming met een advies van de Nederlandse Zorgautoriteit start de minister van vws per 1 januari 2012 met een experiment dat overeenkomt met de wensen van de tandartsen. Bij belangrijke argumenten die ten grondslag liggen aan deze beslissing - het stimuleren van innovatie en het tegengaan van onderbehandeling - worden enkele kanttekeningen geplaatst. Mondzorg als proces van duurzame, op preventie gerichte begeleiding leent zich goed voor een abonnementsysteem. Om transparantie te bevorderen is een kwaliteitssysteem onontbeerlijk. Hierin wordt de toepassing van professionele richtlijnen in de praktijk getoetst en geborgd.
Original languageDutch
Pages (from-to)21-24
JournalQuality Practice. Nascholingstijdschrift voor Tandartsen
Volume7
Issue number3
Publication statusPublished - 2011

Cite this