Motivation, well-being and living with a mild intellectual disability: A self-determination theory perspective

Noud Frielink

Research output: PhD ThesisPhD-Thesis – Research and graduation external

Abstract

Noud Frielink onderzocht de toepasbaarheid van de Zelf-Determinatie Theorie (ZDT) bij mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB). Binnen ZDT worden drie psychologische basisbehoeften centraal gesteld: autonomie, verbondenheid en competentie. Een sociale omgeving die hierin voorziet, leidt tot optimaal welbevinden en autonome motivatie voor het uitvoeren van activiteiten. De samenhang tussen de ZDT-concepten autonomie ondersteuning, behoeftebevrediging en autonome motivatie is niet eerder onderzocht bij mensen met een LVB. Daarnaast ontbrak het aan valide en betrouwbare meetinstrumenten om deze concepten te meten bij mensen met een LVB.
In dit proefschrift zijn daarom allereerst valide en betrouwbare vragenlijsten ontwikkeld en is aangetoond dat de ZDT-concepten bij mensen met een LVB op een vergelijkbare manier samenhangen als bij mensen zonder verstandelijke beperking. Tot slot is een op ZDT gebaseerde interventie (Sterker dan de kick) geëvalueerd. Cliënten die deel hebben genomen aan de training laten na afloop van de training kwalitatief betere motivatie zien dan voorafgaand aan de training: waar cliënten eerst willen veranderen vanwege externe of interne beloningen, straffen en verwachtingen (gecontroleerde motivatie), willen zij na afronding van de training veranderen omdat dit persoonlijk waardevol of belangrijk is (autonome motivatie).
Original languageEnglish
QualificationPhD
Awarding Institution
  • Tilburg University
Supervisors/Advisors
  • Embregts, Petri J.C.M., Supervisor, External person
  • Schuengel, C, Supervisor
Thesis sponsors
Award date17 Mar 2017
Print ISBNs978-90-821184-5-2
Publication statusPublished - 17 Mar 2017
Externally publishedYes

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Motivation, well-being and living with a mild intellectual disability: A self-determination theory perspective'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this