Mr. J. Verburg (1924-2017) : Een gedenkschrift

L.J.A. Pieterse, J.W. van den Berge

Research output: Book / ReportBookProfessional

Abstract

Op 18 september 2017 nam de wereld afscheid van Jan Verburg. Hij liet de herinnering aan een innemende persoonlijkheid en glansrijke carrière na. Dit gedenkschrift schetst Verburg als persoon en zijn levensloop als een evenzo succesvolle als markante fiscalist.
Dit gedenkschrift schetst een zo goed mogelijk beeld van het leven en werk van Verburg. Met behulp van veel welwillenden - collega’s, vrienden en toevallige ontmoetingen - slaagt de uitgave erin hem te portretteren als de man die hij was: een succesvolle, inspirerende fiscalist met onderkoelde humor en welhaast exclusieve ironie.

In herinnering: Verburg
Met zijn woordkeuze, zijn idioom, het gebruik van metaforen en treffende citaten - die hij niet schroomde in zijn betogen - heeft Verburg zijn stempel gedrukt op de fiscale rechtstaal.

De vele reacties die de samenstellers ontvingen tijdens het schrijven van dit gedenkschrift zijn tekenend voor de indruk die Verburg achter heeft achtergelaten. Gevoed door deze respons, zijn zij tot het besluit gekomen hun publicaties over Verburg - in licht gewijzigde vorm - samen te brengen in dit gedenkschrift.

Mr. J. Verburg (1924-2017)
Een gedenkschrift hoopt bij te dragen aan het in ere houden van de nagedachtenis aan Verburg: een wetenschapper die het fiscale strijdtoneel met een zekere distantie beschouwde. Hopelijk inspireert dit anderen onderzoek te doen naar zijn werk. Om deze reden schenkt dit gedenkschrift aandacht aan de vindplaatsen van enkele van zijn publicaties. Hiernaast vindt de lezer een overzicht van diverse lezenswaardige conclusies.
Original languageDutch
PublisherKluwer
Number of pages44
ISBN (Electronic)9789013148961
ISBN (Print)9789013148954
Publication statusPublished - 2018

Cite this