Multiculturele gerechtigheid: Een christelijk-wijsgerige visie in discussie

R.D.N. van Riessen (Editor), Jan Hoogland (Editor)

Research output: Book / ReportBook (Editorship) Professional

Abstract

Hedendaagse samenlevingen worden geconfronteerd met het verschijnsel van de culturele en religieuze diversiteit. Dit ‘multi¬culturalisme’ werd eerst als een verrijking beschouwd, maar later groeide ook de aandacht voor de problematische kanten ervan.
In zijn essay Multiculturele gerechtigheid ontwikkelt Jonathan Chaplin op basis van uitgangspunten van de christelijke filosofie een politiek denken waarin het ideaal van multiculturele gerech¬tigheid centraal staat. In deze bundel zijn ook vijf korte artikelen opgenomen met reacties op Chaplins denken. Drie artikelen zijn geschreven door auteurs die verbonden zijn aan de wetenschap¬pelijke instituten van politieke partijen: Hans van de Breevaart (SGP), Wouter Beekers (ChristenUnie) en Jan Prij en Pieter Jan Dijkman (CDA). Het vierde artikel is van Enis Odaci, hij richt zich als moslim al jaren op de praktijk van de interreligieuze dialoog. Jan Hoogland evalueert het debat dat in deze bundel is gevoerd. Waar staan we nu?
Original languageDutch
PublisherBuijten & Schipperheijn
Number of pages208
ISBN (Print)9789463690591
Publication statusPublished - 2020

Publication series

NameVerantwoording
Volume38

Cite this