Musealisering van de oorlog. Bezetting en verzet in museale context

E. Somers

Research output: PhD ThesisPhD-Thesis – Research and graduation external

Abstract

Het onderzoek ‘Oorlog en bezetting in museale context’ is een promotieonderzoek in het kader van het NWO-programma ‘Dynamiek van het herinnering’ dat geleid wordt door prof. dr Frank van Vree, hoogleraar journalistiek van de Afdeling Mediastudies aan de UvA en door Prof. Rob van der Laarse, universitair hoofddocent bij Algemene Cultuurwetenschappen aan dezelfde universiteit en bijzonder hoogleraar ‘Erfgoed van de oorlog’ bij het Research Institute for the Heritage and History of the Cultural Landscape and Urban Environment (CLUE) aan de Vrije Universiteit. Het onderzoeksprogramma ‘Dynamiek van de herinnering’ is een zelfstandige onderzoekslijn binnen het NWO-themaprogramma ‘Culturele Dynamiek’. Het programma richt zich op de vraag hoe de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog zich heeft ontwikkeld en zich mogelijk zal ontwikkelen en welke plaats materiële en immateriële overblijfselen daarin innemen. Het programma maakt deel uit van het overkoepelende onderzoeksprogramma ‘Oorlog, erfgoed en herinnering’, dat eind 2007 van start is gegaan.

Het onderzoek ‘Oorlog en bezetting in museale context’ is een samenwerkingsproject met het Fries Museum in Leeuwarden. Sinds 1995 maakt het Fries verzetsmuseum deel uit van dit museum. In het najaar van 2013 verhuizen beide musea naar een nieuw pand in het centrum van de stad. Het onderzoek zal bij de ontwikkeling van nieuwe museale presentaties van het Verzetsmuseum worden betrokken.

Het onderzoek bestaat derhalve uit twee onderdelen:
- onderzoek dat zich richt op de vraag op welke wijze de Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea hebben bijgedragen aan de herinnering van de Tweede Wereldoorlog en hoe dit proces zich heeft ontwikkeld.
- het leveren van een wetenschappelijk onderbouwde bijdrage aan de inhoudelijke discussie over de realisatie van een conceptuele ontwikkeling van de nieuwe inrichting van het Fries Verzetsmuseum.

http://historiek.net/de-oorlog-in-het-museum-erik-somers/40883/
Original languageDutch
QualificationPhD
Awarding Institution
  • Universiteit van Amsterdam
Supervisors/Advisors
  • van der Laarse, Rob, Supervisor
  • van Vree, F., Supervisor, -
Award date2 Apr 2014
Place of PublicationZwolle
Publisher
Print ISBNs9789462580053
Publication statusPublished - 2013

Bibliographical note

Promotieonderzoek in het kader van het NWO onderzoeksprogramma Dynamiek van de herinnering. Nederland en de Tweede Wereldoorlog, isw met het NIOD en het Fries Verzetsmuseum. Handelseditie: WBOOKS (Zwolle), ISBN 978 94 625 8005 3.
Naam instelling promotie: Universiteit van Amsterdam
Naam instelling onderzoek: Universiteit van Amsterdam

Cite this