Naar een nieuwe demonstratiewet: Pleidooi voor een grondige herziening van de Wet openbare manifestaties

B. Roorda, J.G. Brouwer, A.E. Schilder

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

41 Downloads (Pure)

Abstract

Er bestaat langzamerhand niet alleen de nodige spanning tussen bepalingen in de Wet openbare manifesta- ties en die van de Grondwet en het EVRM. Ook is de kritiek op de omvang waarin deze grondrechten daadwer- kelijk bescherming krijgen in de rechtspraktijk alleszins gerechtvaardigd. Er zijn overtuigende redenen voor een nieuw kabinet om hiermee aan het werk te gaan. Het valt te prijzen dat de huidige regering in de kritiek uit binnen- en buitenland aanleiding heeft gezien om de wet te laten evalueren. Nu is het alleen nog zaak om de aanbevelingen ter harte te nemen en de Wet openbare manifestaties – steviger dan op dit moment de bedoeling is – op de schop te nemen.
Original languageDutch
Article number2017/1646
Pages (from-to)2157-2164
Number of pages8
JournalNederlands Juristenblad
Volume2017
Issue number30
Early online date4 Sept 2017
Publication statusPublished - 8 Sept 2017

Cite this