Naar een normatief kader voor hybride rechtspleging in Nederland en de Europese Unie

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

67 Downloads (Pure)

Abstract

In het kader van de bestrijding van ongewenst gedrag wordt steeds vaker gebruik gemaakt van rechtsgebiedoverstijgende maatregelen, waarbij een combinatie van middelen uit verschillende (rechts)gebieden centraal staat. Daarbij wordt uitgegaan van de complementariteit van de verschillende rechtsgebieden. De inzet van privaatrechtelijke of bestuursrechtelijke middelen sluit de inzet van strafrechtelijke middelen dus niet uit. Deze hybride rechtspleging is omvangrijk en complex, en vereist daarom een doordacht gemengd systeem. In deze bijdrage worden eerste uitgangspunten geformuleerd op materieel, procedureel en sanctieniveau die
behulpzaam kunnen zijn bij de keuze welk(e) rechtsgebied(en) moet(en) worden ingezet bij de aanpak van een probleem of vraagstuk. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de verschillende rechtswaarborgen die in het kader van een behoorlijke procesorde moeten worden beschermd.
Original languageDutch
Article number2021/281
Pages (from-to)296-303
Number of pages8
JournalNederlands Juristenblad
Volume2021
Issue number4
Early online date25 Jan 2021
Publication statusPublished - 29 Jan 2021

Keywords

  • hybride rechtspleging
  • rechtswaarborgen
  • normatief kader
  • privaatrecht
  • strafrecht
  • bestuursrecht

Cite this