Nalaten aan goede doelen; hoeveel, waaraan, door wie en waarom?

T.N.M. Schuyt, E.E. Mariani, Suzanne Felix

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Notarissen en estate-planners hebben een rol bij de totstandkoming en de afwikkeling van testamenten voor maatschappelijke doelen. De waarde van de in 2015 door algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) ontvangen nalatenschappen bedroeg 289 miljoen euro; een lage schatting vanwege de onvolledigheid van informatiebronnen.
1
KWF Kankerbestrijding ontving het meest, te weten 44 miljoen euro.Sinds een aantal jaren wordt het publiek actief benaderd om over de opname van een goed
doel in het testament na te denken. Op de radio wordt door goede doelen organisaties regelmatig gewezen op het nalaten aan een goed doel.
2
De grotere organisaties hebben hier aparte wervingsafdelingen voor ingericht. Hoeveel mensen besluiten dit te doen en neemt het aantal toe of af? Onderzoek naar de aard en omvang van deze makingen is niet volledig en ook onderzoek naar de achtergronden ervan is schaars. Om deze reden is in de laatste versie van het tweejaarlijkse VU-onderzoek ‘Geven in Nederland’ speciaal aandacht besteed aan nalatenschappen die ten goede komen aan goede doelen.
Dit artikel biedt allereerst een kort inzicht in de beschikbare informatie. Vervolgens wordt verslag gedaan van de resultaten van onderzoek naar achtergronden van nalaten. De kern van dit artikel is de presentatie van een hypothetisch model en een eerste test daarvan. Met dit model trachten wij een voorlopig antwoord te geven op de vraag ‘Waarom laten mensen na aan een goed doel en welke factoren spelen daarbij een rol?’
Original languageDutch
Pages (from-to)277-284
Number of pages7
JournalWPNR
Volume7188
Publication statusPublished - 31 Mar 2018

Cite this