Nareis: Minderjarige wordt juridisch niet ouder in procedure

Research output: Online publication or Non-textual formOnline publication or WebsitePopular

Abstract

Als een alleenstaande minderjarige vreemdeling gedurende zijn asielprocedure meerderjarig wordt, heeft dit geen effect op zijn recht op gezinshereniging met zijn ouders. Dat heeft het Hof van Justitie EU bepaald in een prejudiciële zaak tegen Nederland. Dit betekent dat het Nederlandse nareisbeleid voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen moet veranderen. Wat zegt het Hof?
Original languageDutch
Publication statusPublished - 12 Apr 2018

Cite this