Netcentrisch Werken in Ontwikkeling. Een cultuuronderzoek naar multidisciplinaire samenwerking en gezamenlijke operationele beelden in de Veiligheidsregio’s.

J.J. Wolbers, F.K. Boersma, J.M. de Heer

Research output: Book / ReportReportProfessional

Abstract

Het onderzoek ‘Netcentrisch Werken in ontwikkeling’ van de Vrije Universiteit in opdracht van het landelijk project Netcentrisch Werken richt zich op het Netcentrisch Werken in informatiemanagement. Doel van het onderzoek is om na te gaan welke invloed de eigenheid (‘kleur’) van de disciplines heeft op het delen van informatie om de multidisciplinaire samenwerking te verbeteren.
Gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld via interviews en observaties tijdens oefeningen en evenementen. Bij de observaties is ‘meegekeken langs de zijlijn’ en niet geïntervenieerd met de deelnemers om de belasting op de organisatie zo veel mogelijk te beperken. Om inzicht te geven hoe het onderzoek bijdraagt aan het ontwikkelen van de netcentrische werkwijze in de veiligheidsregio, is de waardeketen van netcentrisch werken gebruikt.
Tijdens de eerste fase van Netcentrisch Werken is de aandacht vooral gericht op het ontwikkelen van een actueel, gedeeld operationeel beeld. De volgende stap is om toe te werken naar beter gezamenlijk begrip van elkaars werkwijzen. Daarvoor moet een aantal drempels worden genomen, zoals het interpreteren van informatie vanuit de eigen expertise, het inschatten van consequenties voor andere teams of kolommen en het ontwikkelen van scenariodenken in de oordeelsvorming. Het leren schakelen tussen eigen expertise en het nadenken over consequenties voor andere kolommen is een complexe stap. Dit onderzoek ondersteunt daarbij door te bestuderen hoe verschillen in begripsvorming ontstaan en welke consequenties deze hebben.

Dit onderzoek draagt bij tot:
1) Borging van netcentrisch Werken in de veiligheidregio’s.
2) Casusmateriaal voor opleidingen en oefeningen.
3) Het aanscherpen van de werkwijze van informatiedelen binnen de veiligheidsregio.
4) Het aanreiken van handvatten om het multidisciplinair samenwerken in de veiligheidsregio’s te verbeteren.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherDe Swart
Publication statusPublished - 2012

Cite this