Niet zomaar een slapstick: Charly & Chaplin en het verval van auteursrecht op modellen

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Het regime van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen en modellen (BTMW) ligt al ver achter ons, maar de vraag of het auteursrecht op modellen waarvoor in het verleden geen ‘instandhoudingsverklaring’ is afgelegd, geacht moet worden blijvend te zijn vervallen of te zijn herleefd houdt de gemoederen nog altijd bezig. Dit artikel analyseert aan de hand van de Montis/Goossens-jurisprudentie of het oude vereiste van een instandhoudingsverklaring in overeenstemming is met internationaal en Europees recht, welke implicaties dat heeft voor het kunnen inroepen van auteursrechtelijke bescherming in Nederland en op welke termijn van bescherming de betrokken werken dan aanspraak hebben. Geconcludeerd wordt dat de lijn die thans in de jurisprudentie is ingezet onverenigbaar is met internationaal recht.
Original languageDutch
Pages (from-to)69-79
JournalAMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht
Volume41
Issue number2
Publication statusPublished - 2017
Externally publishedYes

Cite this