Noordwest Nederland op een lijn: een kwalitatieve analyse naar succes- en faalfactoren in een regionaal netwerk

T.J. Schuitmaker-Warnaar, S.R. Lips, J.E.W. Broerse

Research output: Book / ReportReportProfessional

Abstract

De geboortezorg is volop in beweging. Eén van de speerpunten is het aanpakken van de discontinuïteit rondom zwangerschap en bevalling. De traditionele scheiding tussen de organisatie en uitgangspunten van de verschillende lijnen in de zorg kan leiden tot minder aandacht voor het gemeenschappelijk doel van de zorgprofessionals: de gezondheid van vrouw en kind en een goede ervaring van de vrouw en haar partner.

Het versterken van samenwerking tussen professionals in de geboortezorg wordt gezien als een veel belovende manier om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen. Het systeeminnovatieve actieonderzoek Noordwest Nederland Op Eén Lijn richt zich op Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) in Noordwest Nederland. VSV’s zijn ‘teams’ van professionals uit de 0e, 1e, 2e en 3e lijn, zoals verloskundigen, gynaecologen en kraamverzorgenden. In 2014 en 2015 heeft het Athena Instituut van de Vrije Universiteit samen met tientallen zorgprofessionals uit Noordwest Nederland gewerkt aan: (1) Inzicht verkrijgen in de succes- en faalfactoren aangaande een effectieve en gelijkwaardige multidisciplinaire samenwerking in VSV’s, (2) Inzicht verkrijgen in de mate waarin en de wijze waarop de VSV’s invulling geven aan het concept ‘cliënt centraal’, en (3) Toepassen van bevindingen van dit onderzoek om binnen de VSV’s tot een nieuw plan
te komen om de zorg, gerelateerd aan de samenwerking, in hun regio te versterken en de cliënt meer centraal te stellen. Dit onderzoek is ingebed in het Netwerk Geboortezorg Noordwest Nederland.

Bereikte resultaten

Het belangrijkste doel van het systeeminnovatieve onderzoek Op Eén Lijn is het verbeteren van de geboortezorg samen met de VSV's door het formuleren van visies op optimale geboortezorg en concrete actieplannen om deze doelen te bereiken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van leervragen: de combinatie van een visie en barrières daarvoor. Voorbeelden van leervragen uit het project zijn:

"Hoe kan goede samenwerking in het VSV bereikt worden door middel van gedeelde verantwoordelijkheden, terwijl er geen duidelijke samenwerkingsafspraken zijn en protocollen hierover bijdragen aan de ‘protocollen berg’?"

"Hoe kunnen wij als zorgverleners rekening houden met de diversiteit in achtergrond en persoonlijke voorkeuren van de cliëntenpopulatie, gegeven dat we een geprotocolleerd zorgproces willen (en moeten) leveren?"

Op deze en andere leervragen zijn verschillende acties ontwikkeld, zoals gezamenlijke intakes van verloskundigen en gynaecologen, met elkaar meelopen op de werkvloer, gezamenlijke scholing, met elke cliënt een geboorteplan opstellen (en als zorgverlener ernaar handelen), training voor het VSV om meer uit gesprekken met cliënten te halen, en input van cliënten inbedden in VSV-vergaderingen (middels interviews, enquêtes en een cliëntenraad).
Elk VSV heeft een uitgebreid actieplan ontvangen met daarin een handleiding voor oplossen van complexe problemen en het vormgeven van de geboortezorg van de toekomst.

Deze handleiding is ook uitgebracht als een handzame boek: 'Gezonde geboortezorg met de dynamische leeragenda, Toolbox Reflectie en Actie voor verloskundige samenwerkingsverbanden' (Lips, Schuitmaker, Droogers, Broerse. Amsterdam: Athena Instituut, 2015)
Original languageDutch
PublisherAthena Instituut
Publication statusPublished - 30 Jun 2015

Cite this