Noot bij Rb. Rotterdam 25 oktober 2019 (Schending schadebeperkingsplicht na instemming met beëindiging dienstverband tijdens ziekte?)

Research output: Case NoteCase noteAcademic

25 Downloads (Pure)

Abstract

In het kader van de schadebeperkingsplicht dient terughoudendheid te worden betracht. Er mag niet te snel worden aangenomen dat een benadeelde zijn verplichting om de schade te beperken heeft geschonden. Het beëindigen van een dienstverband tijdens ziekte is een voorbeeld waarin men snel geneigd zou kunnen zijn om een dergelijke schending aan te nemen. Deze uitspraak van de Rechtbank Rotterdam illustreert echter hoe belangrijk het is om de concrete omstandigheden van het geval in ogenschouw te nemen. Naast het voorbeeld uit de geannoteerde uitspraak zijn er ook andere situaties denkbaar waarin het (afhankelijk van de concrete omstandigheden) van de benadeelde in redelijkheid niet gevergd kan worden dat hij zich verzet tegen de beëindiging van het dienstverband. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een (ernstig)
verstoorde arbeidsrelatie of een uitzichtloze situatie met betrekking tot de re-integratie.
Original languageDutch
Project No.ECLI:NL:RBROT:2019:8407
Finished25/10/19
Publication statusPublished - 2020

Publication series

NameJurisprudentie Aansprakelijkheid
No.23
Volume2020

Cite this