Nulmeting: Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)

B.S. Laarman, Roland Friele, Steffie van Schoten

Research output: Book / ReportReportAcademic

Abstract

De Wkkgz is per 1 januari 2016 van kracht geworden. De Wkkgz vervangt de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en de Kwaliteitswet zorginstellingen (Kwaliteitswet). De belangrijkste thema’s van de Wkkgz zijn:
 het klachtrecht,
 de cliënteninformatie en openheid, en
 kwaliteit, veiligheid en goed bestuur.
Deze nulmeting geeft op hoofdlijnen de stand van zaken rond deze thema’s.
Original languageEnglish
PublisherNederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Commissioning bodyVWS (ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
Number of pages66
Publication statusPublished - Feb 2017

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Nulmeting: Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this