Nut en Noodzaak van de Trambaanfietsroute

Research output: Book / ReportBookProfessional

Abstract

In 2015 hebben bestuurders van drie Heuvellandgemeenten, Stadt Aachen, Maastricht en de Provincie
Limburg, een intentieverklaring getekend voor de aanleg van een nieuwe Trambaanfietsroute tussen
Maastricht en Aken (Provincie Limburg, 2015). De nieuwe fietsroute zou goed passen in het streven van
de Euregio Maas-Rijn (Provincie Limburg, 2014), en de driehoek Maastricht-Aken-Luik, om
sociaaleconomische achterstand weg te werken. De Provincie geeft daarom in haar strategische nota’s
aan, dat het middelen inzet voor structuurversterking van de Limburgse samenleving: “dat wil zeggen
gericht op zodanige maatregelen en impulsen dat deze een duurzaam effect hebben op de kwaliteit van die
Limburgse samenleving” (Provincie Limburg, 2014). Hiervoor is een optimale infrastructuur van
essentieel belang, ook voor fietsers.
De voorgestelde route volgt het tracé van een vroegere trambaan uit de jaren ´20 en ´30 die nog hier en
daar herkenbaar is in het landschap. Deze trambaan bleek destijds niet rendabel en functioneerde slechts
13 jaar (van 1925 tot 1938)1
. Het oude tramtracé kan na een investering worden omgevormd tot een
fietsroute tussen Maastricht en Aken van ongeveer 30km. De investering in een Trambaanfietsroute moet
leiden tot economisch rendement en werkgelegenheid.
De initiatiefnemers hanteren de volgende uitgangspunten (Projectgroep, 2015):
 Versterking economische en toeristisch recreatieve structuur van Zuid Limburg
 Nationaal Landschap verder ontwikkelen; er wordt een toename verwacht van de beleefbaarheid
en ook een vergroting van de omgevingskwaliteit
 Doelgroep is de recreatieve fietser
 Het moet een veilige route worden; ontvlechting van de N278
 Vlakke route, aantrekkelijk voor een brede doelgroep. Maximaal comfort door een maximaal
stijgingspercentage van 2% en asfaltverharding.
Verder wordt aangegeven dat de fietsroute via Aken moet aansluiten op de Vennbahn: een vlakke
fietsroute die ook over een oud treintracé loopt van Aken naar Luxemburg (Provincie Limburg, 2015).
Daarmee zou een doorgaande, internationale fietsverbinding ontstaan van meer dan 150 kilometer tussen
Maastricht en Luxemburg. “De belevingswaarde van de natuur en cultuurhistorie van het Nationaal
Landschap Zuid-Limburg wordt hiermee enorm verrijkt” (Provincie Limburg, 2015).
Original languageEnglish
PublisherVU uitgeverij/VU university Press
Publication statusPublished - 2018

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Nut en Noodzaak van de Trambaanfietsroute'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this