Oefent een leerling meer door niveaudifferentiatie? Het effect van data-gestuurde differentiatie op leerinspanning en de rol van eerder behaalde cijfers

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Ondanks de toename van data-gestuurde dif- ferentiatie in het onderwijs is er nog weinig wetenschappelijk bewijs over de effecten van dergelijke differentiatie via ICT-toepassingen op het leerproces. Deze studie onderzoekt daarom het effect van data-gestuurde diffe- rentiatie op de geleverde inspanning (leerac- tiviteit) door de leerling en hoe deze relatie samenhangt met eerder behaalde cijfers. Leer- lingen zijn binnen klassen, in de context van een reeds bestaande digitale oefenomgeving, willekeurig toegewezen aan data-gestuurde differentiatie. Het effect van data-gestuurde differentiatie wordt verder uitgesplitst tus- sen leerlingen op basis van prestatieniveaus, welke zijn afgeleid uit het voortschrijdend gemiddelde cijfer. Het onderzoek vindt plaats gedurende een schooljaar in de context van de onderbouw van het voortgezet onderwijs en de vakken biologie, geschiedenis en eco- nomie. De analyses zijn uitgevoerd op basis van een longitudinaal hiërarchisch regressie model (N = 606), en adresseren zowel variantie tussen leerlingen als binnen leerlingen over tijd. De resultaten tonen een positief effect van data-gestuurde differentiatie op de leer- activiteit van sommige – voornamelijk hoog presterende – leerlingen. Het effect van data- gestuurde differentiatie op de relatie tussen behaalde cijfers en daaropvolgende leeracti- viteit verschilt echter sterk tussen leerlingen en vakken. Daarmee onderstreept deze studie dat het effect van data-gestuurde differentiatie niet kan worden gegeneraliseerd over vakken en tussen leerlingen. Vervolgonderzoek is nodig om deze bevindingen verder te duiden en de optimale vorm van data-gestuurde dif- ferentiatie voor elke leerling te identificeren.
Original languageDutch
Pages (from-to)182-195
JournalPedagogische studiën
Volume94
Issue number3
Publication statusPublished - Dec 2017

Cite this