Omgaan met tegenstellingen in de strategietheorie. Een situatieafhankelijke benadering

D.J. Eppink, Steven ten Have

Research output: Contribution to JournalArticleProfessional

Abstract

In de strategietheorie worden op dezelfde vragen vanuit verschillende theorieën uiteenlopende antwoorden gegeven. Hier worden drie met het strategieproces, de strategische context en de inhoud van de strategie verbonden vragen centraal gesteld. Per vraag wordt een (schijnbare) tegenstelling of dualiteit besproken. Het gaat achtereenvolgens over plannen versus leren, het wel of niet houdbaar zijn van concurrentievoordeel en de bedrijfstak dan wel de concurrentiestrategie als verklarende factor voor de winst van een onderneming. Als alternatief voor de ook vruchtbare, op synthese gerichte benaderingen en de weinig bijdragende eenzijdige en reductionistische zienswijzen wordt een situatieafhankelijke benadering gepresenteerd. Met behulp van relevante onderzoeken, theorie en praktijkvoorbeelden wordt geïllustreerd hoe managers en adviseurs de tegengestelde posities en inzichten in relatie tot verschillende situaties productief kunnen gebruiken.
Original languageDutch
Pages (from-to)301-311
Number of pages11
JournalMaandblad voor accountancy en bedrijfseconomie
Volume83e jaargang
Issue number6
Publication statusPublished - Jun 2008

Cite this