Onderzoeksrapportage Ambassadeurstraject Verzorgenden in de wijk

Research output: Book / ReportReportProfessional

Abstract

Door de hervorming van de langdurige zorg in 2015 is de dagelijkse werkpraktijk voor verzorgenden in de wijkzorg aanzienlijk veranderd. Naast andere financieringsstromen, decentralisering en beperkte groei in de budgetten, is het werken in de wijk veranderd door de (hernieuwde) rol van de wijkverpleegkundige als spil in de wijk(verpleging) en het werken in zelfsturende teams waartoe veel thuiszorgorganisaties zijn overgegaan. Ook is de samenwerking met andere professionals in zorg en welzijn, de cliënt en mantelzorgers (en vrijwilligers) belangrijker. Als grootste beroepsgroep in de wijkverpleging zijn verzorgenden onmisbaar. Door de specifieke directe en warme zorg die zij aan cliënten geven, zijn verzorgenden van grote betekenis voor cliënten, zorgorganisaties en de samenleving. Verzorgenden voelen zich echter lang niet altijd (h)erkend en gehoord door collega’s, leidinggevenden, de organisatie en de overheid. Verzorgenden zijn ook niet altijd ‘voldoende’ zichtbaar. Daarmee zijn zij onvoldoende gepositioneerd en in staat om mee te denken en/of te verwoorden wat zij nodig hebben. Dat verzorgenden veelal ontbreken aan gesprekstafels (op verschillende niveaus) en weinig invloed kunnen uitoefenen om ervaren knelpunten op te lossen, leidt tot een gevoel van onderwaardering bij de beroepsgroep. Dat is zorgelijk. Niet in de laatste plaats omdat juist verzorgenden nu én in de toekomst het grootste aandeel in de zorg thuis (zullen) leveren. Met financiering van ZonMw ontwikkelde V&VN een ‘Ambassadeurstraject Verzorgenden in de wijk’ om verzorgenden tot ambassadeurs voor het vak op te leiden. Doelstelling was de deelnemers in staat te stellen een eigen stem te ontwikkelen en de beroepsidentiteit van de verzorgende beroepsgroep uit te dragen, om daarmee de zichtbaarheid van verzorgenden te vergroten door de beroepsgroep te vertegenwoordigen (in overleggen) op verschillende niveaus. Omdat het een pilot betrof, voerde de Vrije Universiteit, eveneens met financiering van ZonMw, arallel aan het programma begeleidend onderzoek uit.
Original languageDutch
PublisherVrije Universiteit Amsterdam
Commissioning bodyZonMw Den Haag
Number of pages40
Publication statusPublished - 1 Aug 2018

Cite this