Ontslag op staande voet na schending re-integratieverplichtingen: mission impossible?

Jessica Dietz, Marieke Opdam

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

231 Downloads (Pure)

Abstract

Kan de werkgever de werknemer die niet voldoet aan zijn re-integratieverplichtingen op staande voet ontslaan? In deze bijdrage staat de vraag centraal of de werkgever naast een loonstop en ontbinding ook de mogelijkheid heeft om de werknemer die niet meewerkt aan zijn re-integratieverplichting ex art. 7:660a BW op staande voet te ontslaan. Wij zul-len dit onderwerp behandelen aan de hand van re-cente jurisprudentie vanaf de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (‘Wwz’). De jurisprudentie laat zien dat over dit onderwerp veel wordt gepro-cedeerd met wisselende uitkomsten tot gevolg. Met name de hoven achten niet vaak een dringende re-den aanwezig. Ook wordt in dit artikel stilgestaan bij de vraag of ontslag op staande voet mogelijk is als een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer nevenwerkzaamheden verricht.
Original languageDutch
Article number2019/14
Pages (from-to)20-25
Number of pages6
JournalArbeidsrecht
Volume2019
Issue number3
Early online date22 Feb 2019
Publication statusPublished - Mar 2019

Cite this