Ontslagprocesrecht: perikelen in hoger beroep sinds 1 juli 2015

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Abstract

De Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft hoger beroep en cassatie over de gehele linie van het ontslagrecht opengesteld. Het rechtsmiddelenverbod in art. 7:685 lid 11 oud BW is vervallen. Volgens de regering kan in een stelsel waar verschillende kantonrechters oordelen over ontslag, de mogelijkheid van hoger beroep en cassatie niet ontbreken ter waarborging van de uniformiteit.1 Wel is voor het ontslagprocesrecht in hoger beroep en cassatie in art. 7:683 BW een aantal bijzondere regels opgesteld in afwijking van de normale uitgangspunten van het civiele procesrecht als geregeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. In deze bijdrage wordt ingegaan op een aantal van deze bijzondere regels. Tot welke perikelen leiden de uitgangspunten van het derde, vijfde en zesde lid van art. 7:683 BW? Alvorens daarop in te gaan, wordt eerst stil gestaan bij een aantal algemene uitganspunten van het hoger beroep in de verzoekschriftprocedure.
Original languageDutch
Pages (from-to)3-8
Number of pages6
JournalArbeidsrecht
Volume2017
Issue number1
Early online date22 Dec 2016
Publication statusPublished - Jan 2017

Cite this