Op weg naar een wettelijk stelsel van extended collective licensing voor massadigitalisering?

S.J. van Gompel, P.B. Hugenholtz

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Abstract

De 'extended collective license' (ECL) - ofwel de 'verruimde' collectieve licentieovereenkomst - staat in Nederland en elders ter wereld al enkele jaren sterk in de belangstelling, met name als wettelijk instrument om de rights clearance voor massadigitaliseringsprojecten van erfgoedinstellingen te vergemakkelijken. Naar aanleiding van een gezamenlijke brief van de Nederlandse erfgoedinstellingen en de Federatie Auteursrechtbelangen heeft het Ministerie van OCW door het IViR onderzoek laten verrichten naar het ECL-model en daarover een seminar met belanghebbenden georganiseerd. In de zomer van 2015 wordt een standpuntbepaling van het kabinet inzake ECL verwacht. In dit artikel worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek samengevat. Welke voor- en nadelen zou een ECLregeling bieden ten opzichte van het huidige Nederlandse model van vrijwillige collectieve licenties die zonder ondersteunende wettelijke maatregelen tot stand komen?
Original languageDutch
Pages (from-to)93-102
JournalAMI : Tijdschrift voor Auteurs-, Media- & Informatierecht
Volume39
Issue number4
Publication statusPublished - 2015
Externally publishedYes

Cite this