Op weg naar meer betrouwbare prestatieberekening in verpleeg- en verzorgingshuizen

Xander Koolman, H.J. Luijendijk, Lieke H.H.M. Boonen

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Cite this