Openbare orde, veiligheid en langdurig verblijvende Unieburgers

P. Boeles

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Abstract

Analyse van de rechtspraak van het HvJEU over de aard van de extra bescherming tegen uitzetting wegens openbare orde/veiligheid, zoals neergelegd in art. 28 Verblijfsrichtlijn

Hoeveel gevaar voor de openbare orde moet een gastlid-
staat tolereren van een langdurig gevestigde Unieburger
en zijn familie? Artikel 28 Richtlijn 2004/38/EG beoogt
aan gevestigden een hogere bescherming tegen uitzet-
ting te geven. Volgens de considerans (overweging 24)
moet bescherming tegen verwijdering sterker zijn naar-
mate de Unieburger en zijn familieleden beter in het
gastland geïntegreerd zijn. Als zij vele jaren op het
grondgebied van het gastland hebben verbleven, zeker
wanneer zij daar geboren zijn en er hun hele leven heb-
ben gewoond, mogen verwijderingsmaatregelen slechts
onder uitzonderlijke omstandigheden worden genomen.
Artikel 28 heeft geleid tot nogal wat jurisprudentiële
verwarring. Van extra bescherming blijkt nauwelijks
sprake te zijn.
HvJ 17 april 2018, gevoegde zaken C-316/16, B., en
C-424/16, Vomero, ECLI:EU:C:2018:25
Original languageDutch
Pages (from-to)141-149
Number of pages8
JournalNederlands tijdschrift voor Europees Recht
Volume2018
Issue number5-6
DOIs
Publication statusPublished - Jun 2018

Keywords

  • Openbare orde; Verblijfsrichtlijn; langdurig verblijf

Cite this