Oprichting van naamlooze vennootschappen naar Nederlandsch recht

G.H.A.G. Jr. Grosheide

Research output: PhD ThesisPhD Thesis - Research VU, graduation VU

Original languageDutch
QualificationPhD
Awarding Institution
  • Vrije Universiteit Amsterdam
Publication statusPublished - 1913

Cite this