Ouderenregeling sociaal plan: het mag weer

M. Heemskerk

Research output: Contribution to JournalArticleAcademic

Abstract

Aanvankelijk oordeelde zowel de Cgb als de rechter dat ouderenregelingen in een sociaal plan verboden leeftijdsonderscheid opleverden. Inmiddels waait de gelijkebehandelingswind uit een heel andere richting. In diverse oordelen en in het in september 2007 uitgebrachte advies ‘Leeftijdsonderscheid in sociale plannen’ biedt de Cgb sociale partners veel ruimte om ouderenregelingen te rechtvaardigen. In deze bijdrage gaat auteur na wanneer een ouderenregeling in een sociaal plan is toegestaan. Hij analyseert daarbij tevens hoe de Cgb-opvatting ‘nieuwe stijl’ zich verhoudt tot de (Europese) wet- en regelgeving.
Original languageDutch
Pages (from-to)233-240
JournalSMA
Volume5
Publication statusPublished - 2008

Cite this