Over grenzen bij bewijsvergaring: Grondslagen voor geïntegreerde normering van strafrechtelijke bewijsvergaring

Research output: Book / ReportInaugural speech

999 Downloads (Pure)

Abstract

Criminaliteitsbestrijding en veiligheid zijn geen beleidsterreinen voor alleen het strafrecht. Steeds meer wordt gekozen voor een geïntegreerde aanpak: door inzet van bevoegdheden, sancties en maatregelen met een grondslag in verschillende rechtsgebieden en door intensivering van de internationale samenwerking. Dit geldt speciaal voor de bestrijding van terrorisme, cybercrime, ondermijning en financieel-economische criminaliteit. Bewijsvergaring is hier een gezamenlijke taak voor meerdere autoriteiten geworden.
Bewijsvergaring gaat over grenzen heen: over de grenzen van rechtsgebieden en over de grenzen van het eigen territoir. In deze rede wordt betoogd dat dit gepaard moet gaan met normatieve integratie van de bewijsvergaring. Transnationaal gedeelde beginselen moeten bij het gebruik van bewijs in strafzaken een menswaardige strafrechtstoepassing kunnen verzekeren. Normatieve integratie van de bewijsvergaring komt aan de effectiviteit van de aanpak ten goede en voorkomt dat een bres wordt geslagen in de waarborgfunctie van de normering.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherBoom juridisch
Number of pages88
ISBN (Electronic)9789462749399
ISBN (Print)9789462905504
Publication statusPublished - 12 Oct 2018
EventRede in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar straf- en strafprocesrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam op 12 oktober 2018 - VU Amsterdam
Duration: 12 Oct 201812 Oct 2018

Cite this