PBO en de mislukte slachterij-sanering

T. van Kooten, J.A. den Hertog

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

Abstract

Tussen 1994 en 1997 vond een sanering van de runderslachterijen plaats. Het Productschap Vee en Vlees, een publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie, bepaalde dat er een heffing kwam om slachtcapaciteit uit te kopen. Deze sanering is ineffectief geweest, omdat de
uitkoop niet leidde tot een beperking van de productiecapaciteit. Daarnaast was de sanering inefficiënt omdat de productiekosten
toenamen, en onrechtvaardig, omdat deze kosten afgewenteld werden op de kleine slachterijen en de consumenten. Deze sanering
kan dan ook alleen verklaard worden doordat de besluitvorming in het productschap gedomineerd werd door de grote slachterijen.
Original languageDutch
Article number4165
JournalEconomisch Statistische Berichten
Volume4165
Issue number648
Publication statusPublished - 4 Sept 1998

Keywords

  • economisch
  • orde
  • landbouw
  • runderslachterijen
  • crisiskartel
  • sanering
  • Productschap Vee en Vlees
  • slachtcapaciteit

Cite this