Pensioen en loon (rijks)ambtenaren: twee communicerende vaten?

M.J.C.M. van der Poel, N. Hummel

Research output: Contribution to JournalArticleAcademicpeer-review

37 Downloads (Pure)

Abstract

In april spanden de vier centrales van overheidspersoneel die zijn toegelaten tot de Sectorcommissie Overleg Rijkspersoneel een kort geding aan om de vrijval van het werkgeversdeel van de pensioenpremie — in de vorm van 0,8 procent ‘loonsverhoging’ — in de sector Rijk af te dwingen, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015. Minister Blok wilde daarentegen de vrijval betrekken in de nog te voeren cao-onderhandelingen voor de sector Rijk. Dit heeft geresulteerd in de onderhavige uitspraak.
Original languageDutch
Article number7/8a
JournalTijdschrift voor Ambtenarenrecht
Volumejuli/aug
Publication statusPublished - 2015

Cite this